Yapının bodrum katında ve bina dışında yapıya zarar vermeden  mevcut temele güçlendirme işlemleri yapılmaktadır.